FACE BOOK
วิธีการเลือกซื้อสินค้า


9 วิธีเลือกซื้อหมอนและที่นอนยางพารา

1.) สอบถามข้อมูลสินค้า
- มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าประเภทอะไรบ้าง เช่น  
LGA, EGO, มีใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตไหม?
- มีบริการหลังการขาย(เปลี่ยน หรือคืน)ไหม?
- ผ่าน
การตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ยางพาราว่ายังมีจำนวนเกิน 95% ภายใน 6 เดือนหรือไม่?
- มีรับประกันคุณภาพ 5 ปี 
หรือไม่?

2.) กล้ารูดซิปให้เห็นภายในหรือไม่?  เนื้อยางสีอะไร?  เนื้อยางสม่ำเสมอหรือไม่?

3.) หุ้มผ้า 2 ชั้นหรือไม่?

4.) ดมแล้วมีกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นหอมจากสารเคมีหรือไม่?

5.) สัมผัสเนื้อยางอ่อนนุ่มเหมือนเนื้อเด็กอ่อนหรือไม่?

6.) เช็คประจุไฟฟ้าลบผลลัพธ์เกิน 15,000 V. หรือไม่?

7.) สามารถให้ทดลองนอนก่อนซื้อหรือไม่?

8.) ราคาสมเหตุผลหรือไม่?

9.) สามารถซักทำความสะอาดได้หรือไม่?

********************************************************************